Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

SKDS piedāvā pilnu socioloģisko un tirgus pētījumu darba cikla izpildi, kas ietver:

 • Optimālākās pētījuma metodes noteikšanu;
 • Pētniecisko instrumentu izveidošanu un piemērošanu;
 • Intervētāju apmācību un sagatavošanu;
 • Lauka darba organizēšanu un vadīšanu;
 • Datu kodēšanu un ievadīšanu;
 • Rezultātu analīzi;
 • Detalizētas analītiskas atskaites sagatavošanu;
 • Pētījuma rezultātu prezentāciju.


Atkarībā no pasūtītāju vajadzībām pētījumu centrs SKDS var veikt visas augšminētās darbības vai tikai daļu no tām.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā sekojošus pakalpojumus:

 • Sabiedriskās domas pētījumi
 • Patērētāju uzvedības pētījumi
 • Patērētāju apmierinātības pētījumi
 • Klientu apmierinātības pētījumu
 • Marku tēla pētījumi
 • Reklāmu testi
 • Reklāmu kampaņu efektivitātes mērījumi
 • Konceptu un produktu testi
 • Garšas testi
 • Mājsaimniecību pētījumi
 • Mazumtirdzniecības vietu pētījumi (atklātie, slēptie – “mystery shopping”)
 • Preču cenu pētījumi
 • Farmācijas tirgus pētījumi
 • Darbinieku apmierinātības pētījumi
 • Bērnu aptaujas
 • Tirgus monitorings
 • Marku dinamikas pētījumi
 • Darījumu cilvēku (B2B) aptaujas.


Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv