Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS
Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv
Internetā www.skds.lv

Direktors: Arnis Kaktiņš

Projektu direktori:
Sociāli politiskie pētījumi
Ieva Strode ieva.strode@skds.lv

Tirgus un mārketinga pētījumi
Diāna Kalniņa diana.kalnina@skds.lv


 

***************************************************************************

Uzaicinājumi piedalīties SKDS interneta aptaujās tiek sūtīti no e-pastiem: webpanel@skds.lv un web@skds.lv

Norāde uz aptaujām satur: https://skds.warpit.net/warpit/survey/index.php?loginSID=


Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv