Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | skds@skds.lv
ESOMAR (Eiropas sabiedriskās domas un tirgus izpētes asociācija): http://www.esomar.org/

WIN (pētniecisko organizāciju tīkls): http://www.winmr.com/ 

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv