Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

Pētījumu centrs SKDS veic regulāras Omnibusa aptaujas tiešo interviju veidā, kā arī interneta vidē:

  • Latvijas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas (reprezentatīva nejaušā izlase, vismaz 1000 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem, tiešās intervijas respondentu dzīves vietās, visa Latvijas teritorija; vismaz 100 izlases punkti; regularitāte – reizi mēnesī);
  • Rīgas pilsētas iedzīvotāju Omnibusa aptaujas (reprezentatīva nejaušā izlase, vismaz 800 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem; tiešās intervijas respondentu dzīves vietās; visa Rīgas pilsētas teritorija; vismaz 80 izlases punkti; regularitāte – reizi ceturksnī);
  • Omnibusa aptaujas interneta vidē jeb Web Omnibusa aptaujas (kvotu izlase, vismaz 1000 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem, visa Latvijas teritorija; regularitāte – 2 reizes mēnesī).


Pētījuma rezultāti tiek sagatavoti saskaņā ar pasūtītāja prasībām un tie var būt:

  •  datu masīvs (ASCII, XLS, SPSS vai citā formātā);
  •       tabulācijas/ datu grafisks attēlojums;
  •      analītiskā atskaite, kurā dažādos sociāli demogrāfiskos griezumos ir analizēti aptaujā iekļautie jautājumi.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv