Baznīcas iela 32-2 Rīga, LV - 1010 | Talr. (+371) 67312876 | [email protected]

KVALITATĪVIE PĒTĪJUMI
Kvalitatīvo pētījumu galvenais uzdevums ir atklāt psiholoģiskos aspektus, motivāciju un vajadzības, kas nosaka patērētāja attieksmi un uzvedību. Lai to noskaidrotu nepietiek ar pašu respondentu izteiktajiem vārdiem un apgalvojumiem, ir jāmēģina noteikt respondentu patiesās un dziļākās emocijas, fantāzijas un asociācijas, rosināt iztēli, kas bieži vien ir apslēptas zem respondentu racionālās apziņas.

Lai sasniegtu pēc iespējas ‘dziļāku’ un patiesāku informāciju kvalitatīvajos pētījumos izmanto visdažādākās tehnikas, kuras respondentiem ļauj izteikt, aprakstīt savas domas un sajūtas, tādejādi ir iespējams atklāt respondentu patiesos motīvus, slēpto, neapzināto attieksmi. Iespējamas arī tādas metodes un tehnikas, kuras neprasa aktīvu respondentu piedalīšanos, piemēram, novērošana.

Kvalitatīvos pētījumus izvēlas gadījumos, kad ir nepieciešams atbildēt uz jautājumiem KĀPĒC?, KAS? un KĀ? Šie pētījumi parasti ir neformāli, daļēji strukturēti, tādejādi respondentiem ir iespējams sarunas laikā brīvāk dalīties savos uzskatos un sajūtās, nekā aizpildot stingri noteiktu veidlapu – aptaujās.

Kvalitatīvai fokusa grupu diskusiju norisei SKDS rīcībā ir speciāli aprīkota diskusiju telpa, kā arī īpaša telpa novērotājiem un diskusiju video un audio ierakstu veikšanai. Diskusiju dalībnieki tiek atlasīti ar intervētāju tīkla starpniecību.

SKDS piedāvā fokusgrupu organizēšanu gan latviešu, gan krievvalodīgo auditorijās, kā arī, ar ārvalstu kolēģu starpniecību tās ir iespējams organizēt citās valstīs.

Pētījumu centrs SKDS piedāvā sekojošas pētījumu metodes:

 •         fokusa grupu diskusijas (minigrupas, konfliktu grupas, interešu grupas u.c.);
 •         novērošana;
 •         dziļās intervijas;
 •         ekspertu intervijas.


Fokusa grupu diskusijās izmantotas tehnikas:

 •          kolāžas,
 •          fotoizlases,
 •          personificēšana,
 •          vērtību testi,
 •          teikumu pabeigšana.


Pamatpakalpojumi:

 •         diskusijas vadlīniju sastādīšana;
 •         moderatora kopsavilkums (brief), pēc katras fokusgrupas;
 •         pilns audio-video ierakstu nodrošinājums;
 •         sinhronā tulkošana;
 •         klientam nepieciešamie tulkojumi;
 •     speciāli aprīkotas diskusiju telpas iznomāšana (Vienvirziena spoguļtelpa novērotājiem, tehniskais nodrošinājums video un audio ierakstu veikšanai).

 

   

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS

Baznīcas iela 32 – 2, Rīga, LV 1010
Tālr. 67 312 876
Fakss 67 312 874
E-pasts: skds@skds.lv